Habarlar

 • Iş wagty: 17-2020-nji aprel

  Adaty arassa tozansyz otag in engineeringenerçilik pudagynyň ýolbaşçysy, täze ösüş syýahatyna başlamak üçin işleýän film meýdançasyny üstünlikli üýtgetdi.Kompaniýanyň adaty işi, gözleg we barlag, ultra arassa laboratoriýa in engineeringenerçiligini öndürmek we satmak ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 17-2020-nji aprel

  2017-nji ýylyň Şanhaý halkara duýgur we sergi sergisi 25-nji aprelden 27-nji aprel aralygynda Şanhaý Bütindünýä sergisiniň sergi zalynda geçiriler. Sergi sensor ekrany, ekran paneli, jübi telefonyny öndürmek, ses-wizual enjamlar, elektron shema dizaýny we ş.m. OLED , t ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 17-2020-nji aprel

  2007-nji ýylda döredilen gününden bäri Hytaý (Dongguan) halkara ýokary öndürijilikli film öndürmek tehnologiýasy sergisi we ýelimleýji lenta, goraýjy film we optiki film sergisi (CAPE) ýokary öndürijilikli film, örtük, ýelimleýji lenta, goraýjy bazara ugrukdyryjy we ugur boldy. fil ...Koprak oka»

 • Poçta wagty: Mart-05-2019

  “Amazon” -yň üsti bilen “SolarTech-LED”, töleg wagtynda VCTF2UDM promo kody ulanylanda iberilen 37,99 dollara dört paketli “Açyk gün şöhlesiniň çyralary” hödürleýär.Deňeşdirmek üçin adatça 75 dollara satylýar.Bu, hemişe 30 dollar töweregi yzarlaýan iň pes bahamyz.Daşky yşyklandyryş toplumyňyzy ýönekeýleşdiriň ...Koprak oka»