2018 12-nji Hytaý (Dongguan) halkara ýelimleýji lenta, gorag filmi we optiki film sergisi

2007-nji ýylda döredilen gününden bäri Hytaý (Dongguan) halkara ýokary öndürijilikli film öndürmek tehnologiýasy sergisi we ýelimleýji lenta, gorag filmi we optiki film sergisi (CAPE) ýokary öndürijilikli film, örtük, ýelimleýji lenta, goraýjy bazara ugrukdyryjy we ugur boldy. Günorta Hytaýda film we optiki film, şeýle hem öndürijiler üçin täze önümleri we şekil mahabatyny çykarmak üçin ilkinji saýlaw.Esasy sergi hökmünde ýokary öndürijilikli film, ýelimleýji lenta, gaýtadan işleýän enjamlar we şuňa meňzeş materiallar.Öýjükli telefon senagaty toparynyň geografiki artykmaçlyklaryna we önümçilik bazasyndaky bökdençsiz dokma önümçiligine, halkara ýokary öndürijilikli film önümçilik tehnologiýasy sergisine we ýelimleýji lenta, önümçilik önümlerini, film önümçiligini we fotoelektrik displeý öndürijilerini çekmekden başga-da. gorag filmi we optiki film sergisi sensor ekranyndan, jübi telefonyndan, sarp ediş elektronikasyndan, fotoelektrik displeýinden, elektron önümçilik hyzmatlaryndan, awtoulagdan, lukmançylyk we terapiýa we täze energiýa ýaly aşaky amaly meýdanlaryň hünärmen alyjylaryndan has köp ýygnandy.

Guramaçy, şeýle hem, film, ýelimleýji lenta, gaýtadan işleýän enjamlar we şuňa meňzeş materiallar sergileri üçin ýerdäki işewürlik hyzmatlaryny hödürlär.30000 inedördül metr meýdany bolan soňky sergi meýdançasynda 100-den gowrak marka we 500-den gowrak täze önüm ýygnandy.Sergi meýdany 30000 inedördül metr, 800 halkara standart stend gurlar we 320-den gowrak içerki we daşary ýurt marka sergisiniň ýygnanmagyna garaşylýar.Uly göwrümli hatar we halkara täsir geçmişde iň köp bolar!

Sergi gerimi 

Heselimleýji lenta:dürli film, kagyz, mata, folga, köpük we beýleki esasy materiallar üçin her dürli ýelimleýji lenta.

Gorag filmi:PE, öý haýwanlary, OPP we beýleki gorag filmleri;dyrna garşy, partlama garşy, ýalpyldawuklyga garşy, wowurizme we beýleki funksional gorag filmleri;optiki derejeli goýberiş filmi / çykarylýan kagyz we örtülen kagyz we beýleki kömekçi we esasy materiallar.

Optiki film:ýagtylandyryjy film, diffuziýa filmi, şöhlelendiriji film, polýarizirlenen film, ýagtylandyryjy kompozisiýa filmi, ýagtylyk geçiriji film we yşyk / görkezmek üçin beýleki optiki filmler;optiki gorag filmi, gatylaşdyrýan film / dyrna garşy film / kamera garşy film / partlama garşy film / ýalpyldawuk film, ITO filmi, OCA optiki ýelim we beýleki duýgur ekran / ekran filmleri.

Funksional film (senagat):BOPET, PET / CPP filmi, esasy material filmi, ýelimleýji lenta filmi, IMD bezeg filmi, grafit ýylylyk geçirijisi, ýylylyk izolýasiýasy / awtoulag filmi (film), penjire filmi, şöhlelendiriji film, şöhlelendiriji film, izolýasiýa filmi, antistatik film we ş.m. .

Takyk örtük we gaýtadan işlemek:takyk örtük maşynlary, süýşüriji maşyn, süýşüriji maşyn, rulon, laminasiýa maşyn, awtomatiki kesiş stoly, kesiji maşyn / örtüji maşyn, laminasiýa enjamlary, rulon enjamlary.

Filmiň emele gelmegi:üflenýän film önümçilik liniýasy, film ekstruziýa çyzygy, guýma film maşyny, çyzgy maşyn, egrem-bugram film maşyn.

Ectionüze çykarmak we esbaplar:onlaýn onlaýn kemçiligi ýüze çykarmak, örtük onlaýn galyňlygy ölçemek enjamlary, UV bejeriş enjamy, örtük guradyjy enjamlar, korona maşyn enjamlary / optiki film tozany aýyrmak bejergisi, dartyş gözegçiligi / gyşarmagy düzediş gözegçilik enjamy, pyçak, süzgüç enjamy, örtük rezin rolik, elektrostatik ýoklaýjy, ion fan, debriyaj, örtük maşyn galyndylaryny arassalamak enjamlary we ş.m.

Çig mal we himiýa önümleri:funksional film we ýelimleýji lentany öndürmek üçin çig mal we himiki önümler, şol sanda ýelimleýji, goýberiji serişde, rezin, organiki kremniy jel, goraýjy film ýelimi, film örtügi, ussatlyk, gyzgyn eriş ýelimi, kömekçi agent, syýa we ş.m.


Iş wagty: 17-2020-nji aprel